Helpt u collecteren voor kinderen in armoede?

In de week van 28 augustus t/m 3 september 2016 zal een huis-aan-huiscollecte worden gehouden in de gemeente Nunspeet. Het doel? Armoedebestrijding voor kinderen, dichtbij en ver weg. De helft van de opbrengst gaat naar Voedselhulp Nunspeet, de andere helft naar Compassion.

Voedselhulp Nunspeet helpt op dit moment zo’n 70 kinderen uit gezinnen die door omstandigheden onvoldoende geld overhouden voor dagelijkse benodigdheden.  Compassion is een christelijke kindsponsor-organisatie en helpt wereldwijd ruim 1,7 miljoen kinderen die in armoede leven.

U kunt een bijdrage leveren aan deze actie door in een straat in uw buurt te collecteren. Goed nieuws: het bedrag dat met deze collecte wordt opgehaald, wordt door een steunfonds verdubbeld!

Wilt u meehelpen? Meld u dan aan via woutadema@gmail.com. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Eind juni krijgt u nadere informatie over de collecte.

We hopen op veel enthousiaste collectanten!

Ton Brosky, voorzitter Voedselhulp Nunspeet
Wout Adema, bestuurslid Compassion NL