Over ons

Vanuit de Bijbelse opdracht ons brood te delen met de hongerige en om te zien naar de behoeftige, is het ons verlangen om te zien naar onze dorpsgenoten die het financieel niet redden.

Wij bieden ondersteuning aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Een financieel probleem staat zelden op zichzelf en is vaak onderdeel van een complexer geheel.

Voedselhulp Nunspeet heeft hier oog voor en biedt mensen een luisterend oor, geeft advies en kan indien nodig doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening. Het bieden van ondersteuning is niet ons doel, maar een manier om naast mensen te staan en hen te helpen tot zij weer zelf in staat zijn zichzelf of zijn/haar gezin te onderhouden.

Klik hier voor ons Archief van Nieuwsbrieven en Jaarverslagen