Voedselhulp Nunspeet verruimt criteria voor aanvraag

In navolging van de Voedselbank Nederland verruimt ook de Voedselhulp Nunspeet per direct haar criteria voor de aanvraag van bewoners voor voedselproducten. Dit betekent dat bewoners van Nunspeet eerder in aanmerking komen voor hulp bij levensmiddelen. De kosten van het dagelijks leven zijn zo gestegen dat de jaarlijkse aanpassing van de bedragen niet langer wordt afgewacht. Veel burgers in Nederland en ook in Nunspeet staat het water aan de lippen of staan zelfs “onder water”.

Verruiming van de criteria

Voedselhulp Nunspeet hanteert de landelijke criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning. Die bedragen zijn nu opnieuw vastgesteld. Iemand komt in aanmerking voor hulp van Voedselhulp Nunspeet als hij of zij na aftrek van de vaste lasten en eventuele schulden maximaal € 315 overhoudt voor voedsel en kleding. Voor elke extra volwassenen of extra kind komt daar € 115 bij op. Woon je zonder partner maar met 2 kinderen? Je komt in aanmerking voor hulp van de Voedselhulp als je € 545 of minder overhoudt per maand (€ 315 + € 115 + € 115). Lees meer over de bedragen.

Solidariteit in Nunspeet

Voedselhulp Nunspeet kan tot nu toe de aanvragers van een ruime hoeveelheid voedselproducten voorzien. Dit komt voornamelijk dankzij de solidariteit die er in Nunspeet heerst. Nunspeters dragen zowel financieel als met producten bij. Dit is een grote steun voor de Voedselhulp. Ook met de verwachte stijgende vraag rekent Voedselhulp op de hulp uit de hele samenleving van Nunspeet.